Beste lezers

Het afgelopen jaar is weer snel voorbij gegaan, zodat we weer toe zijn aan een nieuwsbrief over het jaar 2023.

We hebben als bestuur niet stil gezeten en hebben veel moeite gedaan om onze projecten voortgang te doen vinden. Zo hebben wij op 12 november een benefietvoorstelling georganiseerd en wat was het bijzonder dat Herman van Veen zijn medewerking wilde verlenen! Samen met Edith Leerkes zorgde hij voor een fantastisch mooie middag. Iedereen in de uitverkochte Theothorne te Dieren heeft enorm genoten!

Verder hebben wij ervoor gezorgd dat veel schoolkinderen afgelopen winter (onze zomer) op schoenen konden lopen. Het bleek dat een groot deel van de kinderen op blote voeten liep, omdat hun ouders geen geld hadden om schoenen te kopen. Via een Zuid-Afrikaanse organisatie genaamd “My Walk” kon men voor omgerekend €1,75 al een paar schoenen van gerecycled plastic aanschaffen. Dankzij de kinderen van de kindernevendienst van de protestante kerk in Dieren en de diaconie van die kerk, hebben we vele schoenen kunnen kopen, geweldig! We sparen nu nog voor goede sokken.

Een mooi initiatief van Ingrid Boender; zij liep in september de ultrarun van Winschoten van 50 km. Hiermee heeft zij het prachtige bedrag van 644,75 opgehaald. Veel dank Ingrid!

Werkgever Klusheeren & Zilverwerkt te Amstelveen heeft dankzij de goed verzorgde presentatie van onze donateur Dhr. W. Tates €500,- geschonken. Dank aan dit bedrijf en dank aan Willem!

Eind december stonden wij op een kerstmarkt in zorgcentrum Nieuw-Schoonoord te Velp en hebben hier diverse meegebrachte artikelen, voornamelijk uit Zuid-Afrika, verkocht. Een prachtige opbrengst van €305,- vloeide hieruit voort.

Ook waren wij zéér verguld met de toereiking van een legaat ter waarde van €6153,71. 

Met de kinderen uit de weeshuizen gaat het goed, zij wonen veilig bij hun pleegmoeders. Een van hen -Desney- werd onlangs 18 jaar en rondde haar middelbare school af en gaat zeer waarschijnlijk naar een vervolgopleiding, zij wil onderwijzeres worden.

Het blijft broodnodig om boterhammen met pindakaas te blijven geven, er is geen verbetering ten aanzien van de armoede; zie ook het bericht over de schoenen.

De jaarrekening 2023 is inmiddels opgemaakt (zie in menu onder financiën) en in orde bevonden door onze kascommissie.

De stichting S.P.R. die voorheen diverse bijdrages heet verdubbeld, is daar mee gestopt. Wij zijn hen zeer dankbaar over de afgelopen jaren!

Al met al overheerst een grote mate van tevredenheid over een jaar, waarin alles een positieve wending kreeg. Met volle energie gaan we het nieuwe jaar in, om onze kinderen in de townships van Kayamandi en Cloetesville zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bea Lanting, voorzitter stichting SOS-Kayamandi