Stichting SOS Kayamandi

 

geeft deze kinderen een toekomst!

Weeshuisproject Cloetesville

023 2e weeshuis

Op 1 december 2010 ging het eerste weeshuis in township Cloetesville van start. Dit township ligt tegenover Kayamandi. De omstandigheden zijn er heel slecht, de meeste mensen vallen onder de laagste sociaal-economische klasse. De huisjes zijn in slechte staat en overbevolkt. De grootste problemen worden gevormd door drugs, bendes, alcoholisme, huiselijk geweld, tienerzwangerschappen en kindermisbruik. Gelukkig kunnen we een aantal kinderen helpen.

In dit weeshuis wonen zes kinderen met hun “moeder” Rosi.

Dit huis is gekocht door stichting “Home from Home”. Zodoende hebben we te maken met contactpersonen die we goed kennen.

We steunen dit weeshuis en de 2 andere weeshuizen in totaal met 1054 euro per maand.

_3-moeder-rosi-in-cloetesville  dsc01381-huis-kayamandi

Tweede weeshuis in Cloetesville.

In 2014 heeft de stichting ‘Home from Home‘ opnieuw een huis gekocht dat ruimte biedt aan de opvang van zes kinderen. Het ligt naast het eerste weeshuis zodat de pleegouders elkaar kunnen raadplegen en ondersteunen. De hele inventaris werd gefinancierd door stichting Kayamandi.

Op 22 november 2014 vond de feestelijke opening plaats in bijzijn van bestuurslid Jaap Schilperoort.

img_0897  kayamandi opening 1

 

Samenwerking met de Vineyard Christian Fellowship
In het voorjaar van 2007 kwamen we in contact met de Vineyard Christian Fellowship. Zij hadden een stuk grond met daarop de kindercreche. In goed overleg met alle betrokkenen is besloten om de creche tot weeshuis om te bouwen. Een forse verbouwing met een prachtig resultaat!