Stichting SOS Kayamandi

 

geeft deze kinderen een toekomst!

Weeshuisproject Cloetesville

023 2e weeshuis                                                             Eerste weeshuis in Cloetesville 

Op 1 december 2010 ging het eerste weeshuis in township Cloetesville van start. Dit township ligt tegenover Kayamandi. De omstandigheden zijn er heel slecht, de meeste mensen vallen onder de laagste sociaal-economische klasse. De huisjes zijn in slechte staat en overbevolkt. De grootste problemen worden gevormd door drugs, bendes, alcoholisme, huiselijk geweld, tienerzwangerschappen en kindermisbruik. Gelukkig kunnen we een aantal kinderen helpen. In dit weeshuis wonen zes kinderen met hun “moeder” Rosi. Dit huis is gekocht door stichting “Home from Home”. Zodoende hebben we te maken met contactpersonen die we goed kennen.

We steunen dit weeshuis en de 2 andere weeshuizen in totaal met 1054 euro per maand.

_3-moeder-rosi-in-cloetesville                                                            Tweede weeshuis in Cloetesville

In 2014 heeft de stichting ‘Home from Home‘ opnieuw een huis gekocht dat ruimte biedt aan de opvang van zes kinderen. Het ligt naast het eerste weeshuis zodat pleegouders elkaar kunnen raadplegen en ondersteunen. De hele inventaris werd gefinancierd door onze Stichting SOS- Kayamandi.

 Op 22 november 2014 vond de feestelijke opening plaats in bijzijn van toenmalig bestuurslid Jaap Schilperoort.

img_0897  kayamandi opening 1

 

Samenwerking met de Vineyard Christian Fellowship
In het voorjaar van 2007 kwamen we in contact met de Vineyard Christian Fellowship, die de Vineyardhouses beheert. www.vineyardhouses.co.za

Zij hadden een stuk grond met daarop de kinderencreche. In goed overleg met alle betrokkenen is besloten om de creche tot weeshuis om te bouwen. Een forse verbouwing met een prachtig resultaat!

Wij zijn zeer blij met onze contactpersonen Adri de Bruin en Karin Viviers die met haar man tijdens de apartheid op het township zijn gaan wonen om hun zwarte medemens te ondersteunen. Zij is maatschappelijk werker en is betrokken bij Stichting SOS-Kayamandi als lid van onze Raad van Advies. De kinderen lopen zo naar haar toe en hun huis en hart staan altijd open!