Financieel overzicht 2013

De jaarcijfers over 2013 zijn besproken met de Raad van Advies Eenmaal per jaar vergadert het bestuur met de Raad van Advies. Dan worden de jaarcijfers besproken en de plannen gemaakt voor het komende jaar. De boekhouding wordt vooraf gecontroleerd door een...