Stichting SOS Kayamandi

 

geeft deze kinderen een toekomst!

Stichting SOS Kayamandi zet zich in voor de kinderen van de townships Kayamandi en Cloetesville. Deze townships liggen bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Veel kinderen lijden honger. Door ziektes als HIV/AIDS zijn hier al meer dan 250 weeskinderen. Ze wonen in krotten, gebouwd van golfplaten en afvalmateriaal.

 

Actie – Herman van Veen – groot succes!

 

     zie onder “nieuws”

 

Bij ons komt iedere euro goed terecht, bij de kinderen van Kayamandi en Cloetesville!

Er zijn verschillende mogelijkheden om direct telefonisch of via iDEAL een gift te doen.
Via iDEAL kunt u een bedrag overmaken tot 100 euro.
Indien u een ander bedrag wilt doneren kunt u dit doen op het volgende bankrekeningnummer:

NL19 RABO 0106 7606 29 ten name van Stichting SOS-Kayamandi, Dieren.

”Nadat ik dit allemaal gezien heb – de mensen, de ellende, de tranen –
heb ik besloten om me voor hen in te zetten”.
Januari 2005, Bea Lanting-Boer

Gerealiseerde projecten

In Kayamandi zijn inmiddels onderstaande projecten gerealiseerd:

Broodproject
1200 schoolkinderen krijgen dagelijks brood

Weeshuis project
Weeshuis in Kayamandi,
voor 6 kinderen

Weeshuis project Cloetesville
Twee weeshuizen in Cloetesville,
elk voor 6 kinderen

 

Bij ons komt iedere euro goed terecht, bij de kinderen van Kayamandi en Cloetesville.
De werkwijze van stichting SOS Kayamandi vindt u in het beleidsplan 2015.

logo ANBI

De Stichting Kayamandi is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.

Informatie hierover te verkrijgen bij de belastingdienst.