Stichting SOS Kayamandi

 

geeft deze kinderen een toekomst!

Projecten

Bea Lanting vertelt hoe ze ertoe gekomen is om deze Stichting op te richten:
We logeerden bij vrienden in Zuid-Afrika. Tijdens dat bezoek is er brand uitgebroken op het township Kayamandi. Gladys, werkzaam bij haar vrienden woonde daar. Haar “huisje” was verbrand. We hebben aangeboden om haar naar huis te brengen. Het was onvoorstelbaar wat we daar zagen, een gedeeltelijk verbrand township!
De kinderen van Gladys waren in een ander bouwseltje ondergebracht, de kleinste kroop over de grond, in een hoek lag een man ziek te zijn, Aids? Op het township hing een zware rioollucht, het bleek dat het riool verstopt was.
Nadat ik dit allemaal gezien heb – de mensen, de ellende, de tranen – heb ik besloten om me voor hen in te zetten.
Januari 2005 , Bea Lanting-Boer

brand 2013    bea met kleine

 

In Kayamandi zijn inmiddels vier projecten gerealiseerd:

Om onze projecten uit te voeren hebben we veel geld nodig. Van tijd tot tijd organiseren we speciale evenementen. Op de pagina ‘Nieuws’ leest u alles over deze activiteiten.

 

Broodproject

Op 1 mei 2006 is het broodproject gestart. Inmiddels krijgen meer dan 1200 kinderen elke dag twee boterhammen met pindakaas. De kosten voor dit project bedragen € 600,- per maand. Het broodproject is onderdeel van het Stellenbosch Development Programme. Wij dragen hier per maand 384 euro aan bij.

Feeding 3 Jan2009     kayamandi website foto 006   _123-broodproject

 

Weeshuis ‘Zanokhanyo’

weeshuis kayamandi

 

 

 

 

 

Het eerste weeshuis in Kayamandi is gereed en werd geopend op 25 oktober 2008 als ‘Vineyard House’. Later werd de naam veranderd in ‘Zanokhanyo’.
Hier krijgen zes weeskinderen een liefdevol thuis en een goede opvoeding van hun pleegmoeder. Het huis ziet er prachtig uit, maar een mooi gebouw is niet genoeg. Een weeshuisproject staat of valt met de zorg en de toewijding van de vervangende ouders. Het doel van de opvang van weeskinderen is het scheppen van veiligheid, geborgenheid en liefde.
De Stichting betaalt voor één weeshuis met zes kinderen en een pleegmoeder, € 500,- per maand.
Op de bovenverdieping wonen ook nog zes kinderen en een pleegmoeder. Zij zijn financieel onafhankelijk van ons.

dsc01291-kinderen-huis-kayamandi   20161124_224710-kinderen-huis-kayamandi dsc01300-moeder-kayamandi

 

Weeshuis in Cloetesville

023 2e weeshuis

Op 1 december 2010 ging het eerste weeshuis in township Cloetesville van start. Dit township ligt tegenover Kayamandi. De omstandigheden zijn er heel slecht, de meeste mensen vallen onder de laagste sociaal-economische klasse. De huisjes zijn in slechte staat en overbevolkt. De grootste problemen worden gevormd door drugs, bendes, alcoholisme, huiselijk geweld, tienerzwangerschappen en kindermisbruik. Gelukkig kunnen we een aantal kinderen helpen.
In dit weeshuis wonen zes kinderen met hun ‘moeder’ Rosi.  Voorlopig gaan we  hen steunen met een bedrag van € 250,- per maand.

kindernevendienst  weeshuis Cloetesville

Dit huis is gekocht door stichting ‘Home from Home’. Zodoende hebben we te maken met contactpersonen die we goed kennen.

 

Tweede weeshuis in Cloetesville

In 2014 heeft de stichting ‘Home from Home’ opnieuw een huis gekocht dat ruimte biedt aan de opvang van zes kinderen. Het ligt naast het eerste weeshuis zodat de pleegouders elkaar kunnen raadplegen en ondersteunen. De hele inventaris werd gefinancierd door SOS Kayamandi. Op 22 november vond de feestelijke opening plaats in bijzijn van bestuurslid Jaap Schilperoort. Dit huis steunen we met een bedrag van €500 per maand.

IMG_0844   IMG_0897

 

Stichting ‘Home from Home’

In de grote township bij Kaapstad zijn al acht weeshuizen gerealiseerd, waar kinderen worden opgevangen door fantastische moeders. De huisjes zijn gebouwd volgens een bepaald grondpatroon en doelmatig ingericht. De organisatie is in handen van de Stichting ‘Home from Home’. Ook onze weeshuizen zijn opgezet volgens dit principe. Wij onderhouden een goed contact met deze stichting. Voor meer informatie: www.homefromhome.org.za

 

Samenwerking met de Vineyard Christian Fellowship

In het voorjaar van 2007 kwamen we in contact met de Vineyard Christian Fellowship. Zij hadden een stuk grond met daarop de kindercrèche. In goed overleg met alle betrokkenen is besloten om deze crèche om te bouwen tot weeshuis. Een forse verbouwing met een prachtig eindresultaat!

Zo zijn wij inmiddels in staat om 3 weeshuizen en 3 pleegmoeders financieel te ondersteunen. Ter plekke zorgt onze contactpersoon Adri de Bruin voor een goede organisatie, is verantwoordelijk voor de vergaderingen met Home for Home en Vineyard en houdt  toezicht op de besteding van onze gelden,  overeenkomstig onze doelstellingen. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding.

Doneren
Er zijn verschillende mogelijkheden om direct telefonisch of via iDEAL een gift te doen.
Via iDEAL kunt u een bedrag overmaken tot 100 euro.
Indien u een ander bedrag wilt doneren kunt u dit doen op het volgende bankrekeningnummer:
NL19 RABO 0106 7606 29 ten name van Stichting SOS-Kayamandi, Dieren.