Bij toezending van foto’s van onze scholen in Kayamandi, viel het onze voorzitter Bea Lanting op dat het aantal kinderen dat op blote voeten liep zo was toegenomen. Annabel Rosholt van onze zuster organisatie Love to Give, heeft samen met 2 gezondheidsmedewerkers Gloria en Nomayama, die ook bij het broodproject betrokken zijn, geïnventariseerd hoeveel kinderen er blootsvoets liepen en geen geld hadden om schoenen te betalen. Deze schoenen konden geleverd worden via de organisatie My Walk, die plastic afval uit ziekenhuizen ophaalt  en recyclet. Hiervan worden de schoenen gemaakt voor 1.75 euro per paar! De levering van de eerste 245 paar viel precies op het goede moment, daar de townships door overvloedige regenbuien getroffen werden. Momenteel worden de schoenen uitgedeeld en ervoor gezorgd dat elk paar bij de juiste eigenaar/kind terecht komt. Een vervolg kan misschien mogelijk gemaakt worden vanuit sponsoracties op scholen en/of andere initiatieven.