In november 2022 bezocht Mevr. Alie Hoek – van Kooten samen met haar man Jan onze projecten in de townships van Kayamandi en Cloetesville. Mevr. Hoek is lid van de Raad van Toezicht van onze stichting SOS-Kayamandi. Ze constateerden dat onze projecten goed lopen. Wel gaan er meer kinderen niet naar school, waardoor zij niet altijd bereikt worden met ons broodproject. Tevens is er sprake van toenemende armoede, mede gerelateerd aan de toegenomen werkeloosheid sinds Covid-19. Volwassenen worden wel getraind in terugkeer op de arbeidsmarkt.