Nieuwsbrief 2022

Onze projecten lopen door en het gaat goed, al hebben wij moeten bezuinigen op onze uitgaven met 20%! Jammer, maar onze financiële situatie maakt dat wij dit hebben besloten. Wij hopen op deze manier nog jaren door te kunnen gaan en de broodnodige hulp te kunnen blijven geven. Dat is erg nodig, want er heerst veel armoede in de townships Kayamandi en Cloetesville. Ouders die geen werk hebben, missen inkomen om hun kinderen eten te kunnen geven.

De weeshuizen: Hiervoor is er helaas een wachtlijst. De weeskinderen en hun pleegmoeders maken het goed, de kinderen doen erg hun best op school. Ze behalen prima resultaten. Een van de jongens is erg muzikaal, speelt al goed gitaar. En een van de oudere meisjes is erg handig en maakt mooie tassen. In Kayamandi is een nieuwe pleegmoeder aangesteld: Ntomboxolo, evenals in Cloetesville: Janetta. Ze zijn lieve en toegewijde moeders!

Het broodproject: Het brood dat wij geven aan de schoolkinderen blijft hard nodig. Er komen steeds meer kinderen bij, onder meer omdat er veel mensen vanuit de Oost-Kaap in de townships komen wonen. Zij zijn armer dan arm!

Op 2oktober jl. was er een benefietvoorstelling over Chagall in de Grote Kerk te Velp. Het was een zeer geslaagde middag. Wij zijn ds. Frans Ort en het koor Choral zeer dankbaar, de opbrengst van deze middag bedroeg 1775 euro!

En op 8 oktober jl. was er ook een benefietconcert in Purmerend. Hier trad de wereldberoemde sopraan Lenneke Ruiten op; wij waren zeer vereerd dat zij t.b.v. SOS Kayamandi wilde optreden. Opbrengst van deze avond: 750 euro!

In november heeft Mevr. Alie Hoek-van Kooten onze projecten bezocht; zij is lid van de Raad van Advies. Heel fijn dat zij iedereen ontmoet heeft, en heeft kunnen constateren dat het met de meeste kinderen goed gaat. Wel werd haar verteld en zag zij ook, dat er nog zeer veel armoede in de townships is, dit is ook te zien op bovenstaande foto. Veel ouders van deze kinderen hebben geen geld voor schoenen, zelfs niet voor plastic slippers!

Tenslotte dank ik u voor de steun aan onze stichting en wens ik u goede en gezegende feestdagen!

Bea Lanting-Boer

Voorzitter stichting SOS Kayamandi