Afgelopen jaar stond ook in Zuid-Afrika in het teken van corona. In de townships waren de scholen een paar maanden dicht. En in de weeshuizen was er veel hulp en afleiding door vrijwilligers, die de kinderen meenamen voor uitjes, of spelletjes met ze kwamen doen. Ook om ze met hun schoolwerk te helpen. Inmiddels zijn de kinderen weer naar school en maken zij en de pleegmoeders het goed. Hopelijk gooit de Covid-19 omikron-variant geen roet in het eten.

Ten aanzien van ons broodproject:
Door de lockdown hadden veel ouders geen inkomen en was er geen geld om eten te kopen. Er is besloten dat er aan die gezinnen, waarvan de kinderen brood op school kregen, nu voedselpakketten aan het hele gezin uitgedeeld moesten worden.
Ook ten gevolge van corona heeft niemand van ons bestuur het afgelopen jaar de townships kunnen bezoeken. We zijn zo blij dat Mevr. Karin Viviers, die in onze raad van advies zit, in township Kayamandi woont en ons op de hoogte houdt.

Dit jaar heeft ons bestuur weinig activiteiten kunnen organiseren, maar gelukkig is dat op 20 november nog wel gelukt. We hebben een benefiet-film laten zien van een opera van Mozart en we mochten hiervoor de Grote Kerk in Velp gebruiken. Er was veel belangstelling voor en we zijn blij met de opbrengst!
En in Rozendaal, ook in november, werd de film over het leven van Mandela: “Long Walk to Freedom” getoond. Ook deze middag werd goed bezocht en was een succes!

Wij gaan door met de donaties aan onze projecten, wel hebben wij te kennen gegeven dat wij onze donaties met 20% moeten verminderen. Dit in verband met onze financiële situatie.
We blijven afhankelijk van onze sponsors en donateurs en hopen nog jaren samen met u onze kinderen te kunnen blijven ondersteunen.

Namens alle bestuursleden dank ik u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid!

En wens u alle goeds voor 2022 toe

Bea Lanting-Boer
Voorzitter stichting SOS-Kayamandi