Per 1 juli 2021 hebben wij helaas onze jaar-bijdrage aan het brood en weeshuizen project met 20% moeten verminderen. Dit heeft te maken met een terugval van grote sponsoren en door het niet kunnen organiseren van charitatieve bijeenkomsten tijdens de corona crisis. Wij hopen dat wij hier een ommekeer in kunnen bewerkstelligen en zullen ons hiervoor maximaal inspannen. Onze dank gaat uit naar diegenen die ons zijn blijven ondersteunen en ook naar hen die zich als nieuwe donateur hebben aangemeld. Dank jullie wel!