De vaccinatiegraad in Afrika ligt op nog geen 2%. De mensen in de townships leven erg dicht op elkaar. Gelukkig hebben zij wel de beschikking over mondkapjes. (Een van de meisjes uit de weeshuizen had hier erg veel moeite mee en wilde niet naar school. Maar dankzij het geduld van een van onze pleegmoeders gaat ze, met mondkapje, toch weer naar school; een klein resultaat maar wat voor haar toekomst een groot verschil kan maken!) Wonder boven wonder zijn er nog amper besmettingen in Kayamandi en Cloetesville. Dit kan natuurlijk door het muterende virus zomaar ineens veranderen.

Intussen gaat het dagelijkse leven zo goed mogelijk door. Dat betekent ook aandacht voor ontwikkeling van de kinderen en voor hun hobby’s en liefhebberijen. Van de door ons destijds geschonken schaakspelen wordt enthousiast gebruik gemaakt. Garnet, uit het weeshuis Kayamandi, is een erg goede schaker en gaat regelmatig naar toernooien. Een van de kinderen uit Cloetesville houdt van dansen en hoort nu bij een dansgroep in Cloetesville. Een aantal vrijwilligers helpt hierbij. Ook het spelen met allerlei spel- en sportmateriaal draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Wij willen zo graag dat deze (onze) kinderen een gezonde basis voor hun verdere leven blijven ontvangen en in liefde mogen opgroeien. Zodat zij op hun beurt weer veel mogen betekenen voor Zuid-Afrika.

Wij kunnen alle (financiële) hulp hierbij gebruiken… 

 

 

 

Bea Lanting