Zoals u van ons gewend bent ontvangt u onze jaarlijkse nieuwsbrief. Dit jaar is alles anders door corona, wereldwijd heeft deze ziekte slachtoffers gemaakt. Ook in Zuid-Afrika, ook daar is een lock-down van kracht geweest. In de townships zijn gelukkig niet erg veel meer slachtoffers gevallen, dan je zou verwachten in de overvolle dicht op elkaar gepakte krotjes. (Nu net bereikt mij het bericht dat een Covid-mutatie ook daar is opgedoken!) De werkeloosheid in de townships is normaal al 50%, maar in deze corona tijd nog veel hoger. De zwarte mensen hebben vaak een baan in de horeca/hotel/B&B, maar die zijn door corona gesloten. Er is geen financiële compensatie voor hen in Zuid-Afrika. De scholen waren ook dicht, dus is er besloten in plaats van een schoolmaaltijd, het hele gezin te helpen door voedselpaketten. Onze hulp is en blijft meer dan nodig!

Onze weeshuizen: Goed bericht: alle kinderen zijn overgegaan!

Het weeshuis in Kayamandi heeft een nieuwe pleegmoeder gekregen, Tamara. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij ook een liefdevolle moeder voor de kinderen zal zijn. De kinderen zijn net als in Nederland thuisgebleven van school, er zijn veel vrijwilligers geweest die de kinderen af en toe voor een uitje hebben meegenomen. En ook geholpen hebben bij hun thuisschoolwerk. Een van de kinderen was onlangs positief getest op Covid-19, zij is gelukkig snel hersteld. Blijft een feit dat 60% van de kinderen uit onze huizen hulp nodig heeft van een psycholoog. De kinderen worden vaak getraumatiseerd in de weeshuizen opgenomen.

Door corona hebben wij als stichting geen acties kunnen voeren.

De kerken in Velp en Rozendaal steunen ons gedurende 2 jaar, maar ook daar waren geen acties, kerstmarkten enzovoorts mogelijk. Daarentegen gaan onze maandelijkse donaties door: 2250 euro per maand. De afgelopen jaren zijn er ook minder inkomsten geweest.

Wij hopen op donaties, zodat wij ons mooie werk kunnen blijven voortzetten. Als we onze support niet op het huidige niveau kunnen handhaven, moeten we een vermindering van de maandelijkse donatie doorvoeren. We hebben als bestuur geconcludeerd dat we met ingang van juli 2021 moeten gaan korten op al onze 4 projecten. Dus daarom hopen we op extra giften, zodat wij onze financiële bijdrages kunnen voortzetten. We hebben deze ontwikkeling alvast meegedeeld aan de betreffende mensen in Zuid-Afrika, zodat zij zich kunnen voorbereiden.

Lieve mensen, dank dat u ons wilt ondersteunen.

Ik wens u allen een gezond, hoopvol en gelukkig 2021 en hopelijk is dan corona overwonnen!

Vriendelijke groeten, namens

Stichting SOS-Kayamandi

Bea Lanting-Boer