De jaarcijfers over 2013 zijn besproken met de Raad van Advies
Eenmaal per jaar vergadert het bestuur met de Raad van Advies. Dan worden de jaarcijfers besproken en de plannen gemaakt voor het komende jaar. De boekhouding wordt vooraf gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige. Het financieel overzicht over 2013 staat op de pagina financieel.