NIEUWSBRIEF STICHTING SOS KAYAMANDI november 2015

Beste sponsor!
Veel om dankbaar voor te zijn.
Ook omdat onze stichting inmiddels al 10 jaar bestaat.
Afgelopen jaar zijn er weer veel mooi dingen gebeurd, zo mochten wij op 20 maart een Charity Dinner geven in restaurant Villa Veertien in Dieren.
Deze avond heeft het mooie bedrag van €2300,- opgebracht; dit bedrag is door de SPRR(stichting projectactie Rheden) aangevuld tot €4000,-!

Dankbaar dat het met “onze” 18 kinderen goed gaat, ook met de pleegmoeders. Het oudste weeskind is al weer 18 jaar en begint in januari met een vakopleiding, hij wil timmerman worden.
In het nieuwe weeshuis in Cloetesville zorgt pleegmoeder Wilma heel goed voor de kinderen .
Leuk om te melden dat er in de tuin van dit huis sinds kort een speelhuisje met glijbaan staat.
Dit is een geschenk van een school in Nederland; de kinderen en ouders hebben hiervoor gespaard.
Op de bijgevoegde foto staat de trotse moeder Wilma bij het speeltoestel.

Onze hulp, ook voor het brood, is meer dan nodig. Dit jaar heb ik zelf gezien dat er weer 12.000 mensen uit de Oost-Kaap in township Kayamandi zijn neergestreken. Zij bezitten werkelijk niets, hebben een paar golfplaten als huis en delen een toilet met ongeveer 100 mensen..
Ook de kinderen van de nieuwe mensen hebben zeer hard brood nodig.
Inmiddels krijgen dagelijks 2000 kinderen dagelijks brood, wij zorgen er voor 1000!

Voor de weeshuizen zijn nog steeds wachtlijsten.
Voor elk van de 18 kinderen gaan we €15,- met de kerst geven zodat de pleegmoeders een cadeautje kunnen kopen.
Fijn dat Jaap Schilperoort van ons bestuur zeer vaak in Afrika is en zodoende hebben wij goede contacten/betrokkenheid en controle op de projecten.

Op 12 december hopen we op de kerstmarkt te staan in het Carolinapark in Dieren.
Tot slot, veel dank voor alle steun, want zonder sponsors zouden wij dit werk niet kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Bea Lanting-Boer, voorzitter stichting SOS Kayamandi