De jaarcijfers 2014 zijn te bekijken op de pagina financieel.
Eenmaal per jaar vergadert het bestuur met de Raad van Advies. Dan worden de financiën besproken. De boekhouding wordt vooraf gecontroleerd door een externe deskundige.Voor het jaar 2014 is de boekhouding in orde bevonden.
U kunt de cijfers bekijken op de pagina financieel.