In de nieuwsbrief vertellen we hoe het gaat met onze projecten.

NIEUWSBRIEF STICHTING SOS KAYAMANDI November 2014
Beste sponsors!
Gelukkig hebben we goed nieuws.
In township Cloetesville, vlakbij Kayamandi, wordt over een paar weken het nieuwe weeshuis geopend. Het heeft een tijdje geduurd voordat er een geschikte pleegouder was gevonden. Er waren wel kandidaten en er zijn sollicitaties geweest, maar deze kandidaten zijn niet goed genoeg bevonden door de maatschappelijk werkers van stichting Home from Home.
Heel blij zijn we met het pleegouderechtpaar Wilma en Hendrik, inmiddels woont al een jongen van 14 jaar bij hen. Binnenkort zullen ook zijn broer en zusje erbij komen. Dan zijn er nog drie plekken over. Er is een wachtlijst met weeskinderen, dus diegenen met de meeste urgentie worden geplaatst. Er wordt dus goed gekeken of er broertjes of zusjes zijn, zodat die kinderen bij elkaar blijven.
Het weeshuis zelf is aangekocht door de stichting Home from Home, onze stichting heeft meebetaald aan de inrichting van het huis. Dit huis grenst aan het andere weeshuis van Cloetesville, zodat de pleegouders elkaar kunnen ondersteunen. Pleegmoeder Rosi van het ander huis is erg enthousiast en blij dat zij buren krijgt.
Met onze andere projecten gaat het goed, we krijgen regelmatig rapportages toegestuurd over de voedingstoestand van de kinderen, die brood via ons krijgen. Ook ontvangen we rapportages van de andere weeshuizen. Sommige kinderen krijgen extra lessen, zodat zij op de reguliere school kunnen blijven. Ook is het soms nodig om psychologische hulp in te schakelen, immers de kinderen komen met trauma’s binnen.
Heel fijn en ook zeer belangrijk is het dat ons bestuurslid Jaap Schilperoort de projecten met grote regelmaat bezoekt. Op dit moment is hij ook weer in Zuid-Afrika en zal hij bij de opening van het nieuwe weeshuis aanwezig zijn!
Karin Viviers van onze raad van advies bezoekt de huizen dagelijks, zij woont op de township, met haar gezin. Zij neemt ook regelmatig de oudere kinderen mee om te wandelen, samen met haar hond. Zelf hoop ik eind dit jaar weer Zuid-Afrika te bezoeken, heel bijzonder om daar dan weer te zijn.
Bea Lanting-Boer, voorzitter stichting SOS Kayamandi
BESTE SPONSOR, VEEL DANK VOOR DE STEUN AAN ONZE STICHTING!