Stichting SOS Kayamandi

 

geeft deze kinderen een toekomst!

Bedrag





Bij ons komt iedere euro goed terecht, bij de kinderen van Kayamandi en Cloetesville.
De werkwijze van stichting SOS Kayamandi vindt u in het beleidsplan 2015.

logo ANBI

De Stichting Kayamandi is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.