Bericht van ons contactpersoon Annabel: Onze kinderen zijn gedurende de lock-down periode van 5 maanden niet naar school geweest. Thuis onderwijs was haast niet mogelijk in deze periode en de dagelijkse portie voeding werd verdeeld over het gehele gezin, hetgeen natuurlijk veel te weinig was. De mensen staan de gehele dag te wachten of ook zij een voedsel pakket kunnen krijgen. De nood is hoog, het werkeloosheids percentage ligt boven de 50%.  Geen werk betekent geen inkomen en er zijn geen voorzieningen waarvan in tijd van nood gebruik gemaakt kan worden. Ook de politie moet door oplopende spanningen meer ingrijpen. Afstand bewaren in een Township is haast ondoenlijk. Hopelijk kunnen vaccins straks verlichting brengen. Wij wachten gespannen af.