Beste sponsors,

Op de valreep van 2019 onze jaarlijkse nieuwsbrief,
Het gaat goed met onze projecten.

In het weeshuis in Kayamandi: Pleegmoeder Queenie doet het heel goed. Het oudste meisje heeft het huis verlaten en gaat per januari wonen in een huis waar zij geholpen wordt met vaardigheden, het vinden van een baan enz. Zij heeft hier zelf veel zin in en zal heel vaak op bezoek gaan bij haar zoontje die nog in het weeshuis woont. Een van de jongens doet mee met een schaakcompetitie en is zo goed dat hij les gaat krijgen om dit te ontwikkelen. Een paar jaar geleden hebben wij o.a. een schaakspel cadeau gegeven, grappig!
Het weeshuis zelf had afgelopen jaar onderhoud nodig, de gemeente Stellenbosch heeft hieraan bijgedragen. Het huis is door de Vineyard gemeente geschonken aan het Vineyard Comite, zodat zij dit in eigen beheer hebben!

Onze twee weeshuizen in Cloetesville: Een van de meisjes gaat naar de Stellenbosch High School en kostschool, om dit mogelijk te maken ondersteunt de Invia kerk uit Stellenbosch dit. De Invia kerk heeft ook een Kerkkamp georganiseerd voor een paar weeskinderen. Ook met de andere kinderen gaat het erg goed, de beide pleegmoeders zijn lief en zorgzaam.
Deze beide huizen hebben ook onderhoud nodig, hier zorgt de Stichting Home from Home voor (die eigenaar van de huizen is).
De voormalige pleegmoeder Wilma en haar man Theo organiseren deze maand een 3daags uitje voor alle weeskinderen en pleegmoeders uit Cloetesville.
Er zijn veel vrijwilligers in Zuid-Afrika, die het mogelijk maken dat kinderen transfer krijgen, naar bijvoorbeeld de zondagschool. Maar er hebben ook enkele kinderen psychologische zorg nodig en daar worden zij ook naar toegebracht. Ook zorgen zij dat de kinderen een verjaardagscadeautje krijgen.
We zijn heel blij dat Karin Viviers en haar man weer op township Kayamandi wonen. Zij wonen bijna naast het weeshuis en het voelt weer zo vertrouwd hen daar te weten. Immers Karin is zeer betrokken en zit ook in onze raad van advies. Ons bestuurslid Jaap Schilperoort is ook nu weer in Zuid-Afrika en bezoekt onze projecten zeer regelmatig!

Het broodproject: Hierbij zorgen wij dat er 1200 kinderen dagelijks brood met pindakaas krijgen. Het geven van hulp is nog steeds heel erg nodig, er komen steeds weer mensen bij die werkelijk niets bezitten. Goede voeding aan kinderen is zo belangrijk en zeer hard nodig!
Hieronder enkele citaten uit de nieuwsbrief van Love2give2children:
“Having a bad diet is a better predictor of future violence than past violent behavior” – Dr Bernard Gesh, senior research scientist, Oxford University.
“Several surveys amoungst school children and also prison inmates show a dramatic drop in violence amongst those who received added essential nutrients normally lacking in their regular meals.”
“In Kayamandi, acute poverty is depriving children of good health, good school results and basic safety.”

Tot slot; uiteraard hopen wij met elkaar nog een tijd door te kunnen gaan met het geven van hulp. Het is duidelijk dat we de komende jaren aanvullende fondsen zullen moeten vinden om dit duurzaam mogelijk te maken. Aan de ene kant zal ons bestuur de Zuid-Afrikaanse overheid ervan proberen te overtuigen dat deze meer ondersteuning gaat bieden. Dat dat een mogelijkheid is, bewijst het opknappen van het weeshuis in Kayamandi waar zij zich voor in heeft gezet. Anderzijds hopen wij ook een beroep te mogen doen op u als sponsoren. Fijn als u SOS Kayamandi wilt blijven steunen! En wellicht is het voor u mogelijk bij gelegenheid de stichting onder de aandacht kunt brengen bij uw contacten?
Voor nu wil ik nogmaals hartelijk danken voor uw steun, en wens ik u allen namens het bestuur een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe.

Bea Lanting-Boer
Voorzitter stichting SOS Kayamandi