De brugklas van het Ashram college uit Nieuwkoop heeft actie gevoerd voor SOS-Kayamandi en maar liefst € 580,08 opgehaald ! Geschiedenis docent Daniel Priester had het met de leerlingen over Mandela en de geschiedenis van Zuid-Afrika. Daarbij kwamen de apartheid en de townships ter sprake en daaraan gekoppeld het goede doel van SOS Kayamandi.  Met z’n allen hebben ze besloten een steentje bij te dragen voor de kinderen van Kayamandi en Cloetesville. De kinderen hebben gespaard d.m.v. statiegeld bonnen op te halen, cup cakes bakken, klusjes gedaan, en daardoor het flinke bedrag bij elkaar gekregen.

Ook hebben ze een videoboodschap opgenomen voor de kinderen in de townships.

Bea kreeg het bedrag overhandigd door haar zoon Daniel. Over de besteding van dit geld; zal met Karin en Adri  in Kayamandi worden overlegd en gekeken worden naar de wensen van de pleegmoeders en de kinderen.