December 2018,

Nieuwsbrief Stichting SOS-Kayamandi.

Beste donateurs,
Op 1 september jl. bestond het weeshuis in township Kayamandi al weer 10 jaar!
Zelf ben ik naar het feest geweest. Zo bijzonder om dit mee te mogen maken! Ons bestuurslid Jaap Schilperoort en ook zijn vrouw waren er. De kinderen en de moeders van de 2 weeshuizen uit Cloetesville vierden natuurlijk ook feest. Er was een heus springkasteel, de kinderen hebben opgetreden, er was een zangeres en heerlijk eten.

Een van de weeskinderen, een meisje van 13, hield een toespraakje, waarbij ze haar pleegmoeder bedankte en ook diegenen die het weeshuis mogelijk maakten, knap van haar. Het mooiste vind ik het om te zien dat het goed gaat met de kinderen.
Op onze website www.sos-kayamandi.nl kunt u meer foto’s hierover vinden.

De week in september heb ik gebruikt om uitgebreid de weeshuizen te bezoeken. Queenie blijkt een prima moeder te zijn! Pleegmoeder Rosie denkt eraan om a.s. jaar met pensioen te gaan, maar ze kan eigenlijk haar kinderen niet missen, dus ik ben benieuwd.
Ook ben ik een hele dag aanwezig geweest bij ons broodproject. Het is nog steeds ”brood” nodig om hulp te geven. Er komen nog steeds duizenden mensen uit de Oostkaap aan om in Kayamandi te gaan wonen. Dat wonen houdt in dat er weer wat golfplaten worden neergezet en aangeplakt worden bij de andere golfplaten krotten. Het Afrikaanse woord voor township is dan ook “plakkerskamp”. Deze mensen uit de Oostkaap bezitten niets en zijn afhankelijk van hulp. Gelukkig zijn er geen schoolkinderen meer die hongerig zijn, van zeer jong t/m highschool krijgen ze een broodmaaltijd. Wij zorgen voor 1200 kinderen, in totaal krijgen ruim 2000 kinderen iedere dag brood.

In de vorige brief benoemde ik dat we heel graag een extra huis zouden willen opzetten om de oudere weeskinderen op te vangen, die nog hulp kunnen gebruiken nadat zij uit huis zijn vertrokken. De ervaring leert dat het dan regelmatig mis gaat, omdat deze kinderen geen vangnet hebben in de vorm van familie. Zie het als begeleid wonen. Hoe fijn zou het zijn als er de mogelijkheid zou zijn om zo’n huis te kunnen starten.
Wij hopen op sponsoren!
De week voor de kerst hebben wij op de Dickens markt in Velp gestaan en voor €300,- aan kerstartikelen/sieraden verkocht. Dit bedrag wordt door de SPR verdubbeld, dus daar zijn we blij mee.
Ik wil u bedanken voor de steun en aandacht die wij als stichting ontvangen! En het allerbeste wensen voor het komende jaar.

Bea Lanting-Boer
Voorzitter SOS Kayamandi