Dankbaar zijn we, te kunnen melden in de afgelopen tijd weer verschillende spontane giften te hebben ontvangen. Via een betrokken donateur kregen we gift van € 500,- voor het weeshuis in Cloetesville. En onlangs eveneens een gift van € 500,-  vanuit een christelijke zorg award. We zeggen beide schenkers onze welgemeende dank toe!