logo SOS Kayamandi

Geachte sponsor,

Afgelopen januari heb ik weer de weeshuizen bezocht!
Wat een feest van herkenning om de kinderen en hun moeders weer te zien. En wat worden de kinderen groot, ze denken al na wat ze later willen worden. Als voorbeeld; ik vroeg aan een meisje van veertien wat ze later wilde worden. Ze vertelde dat ze advocaat wilde worden! Zo fijn dat juist dit meisje weer hoop heeft gekregen, twee jaar geleden zag het er heel anders uit voor haar. Ze kreeg een baby en wist niet hoe het verder moest. Ze konden toen samen in het weeshuis komen wonen , zo kan zij naar school en voor haar kindje wordt gezorgd. Ik heb veel met de kinderen opgetrokken en we moesten telkens het lied Tulpen uit Amsterdam voor ze zingen! Dankzij een gift zijn we met alle 18 weeskinderen en hun moeders naar het circus in Stellen Bosch geweest. Dat was geweldig, ze waren nog nooit naar het circus geweest, ik heb veel naar hun blijde gezichtjes gekeken.
Er wordt momenteel naar een nieuwe pleegmoeder voor een van de weeshuizen gezocht omdat de vorige moeder niet goed genoeg voor de kinderen zorgde.
Karin Viviers, die al 20 jaar met haar gezin in township Kayamandi woont is voor 1 jaar met haar man in Tanzania. Dit i.v.m. met het werk van haar man. Karin is al vele jaren betrokken bij onze stichting, als lid van de raad van advies. Zij blijft betrokken en komt in de vakanties terug. De waarneming is prima!
Ons bestuurslid Jaap Schilperoort gaat een dezer dagen weer voor een paar maanden naar Zuid-Afrika en bezoekt de projecten! Heel fijn om op die manier controle te houden.
En … we hebben een nieuwe website, waar we heel blij mee zijn. Het had wat voeten in de aarde, omdat de site korte tijd later gehackt was. Gelukkig nu weer online.
Tot slot kan ik u melden dat onze stichting 12,5 jaar bestaat. Op 30 maart 2005 werd de stichting opgericht. Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat er vier projecten gerealiseerd zijn en dat we kunnen bijdragen aan het welzijn van de kinderen van de townships Kayamandi en Cloetseville.
Bedankt voor uw steun en donaties!

Bea Lanting-Boer
voorzitter stichting SOS Kayamandi

 

met alle 18 kinderen samen in het circus