Tot ons verdriet is op 18 februari ons medebestuurslid Wim Vullings op 71 jarige leeftijd overleden. Wim was al geruime tijd ziek. We verliezen in hem een enthousiast en betrokken medebestuurder. Wij zijn dankbaar voor al het werk wat Wim voor onze stichting heeft verzet.