GEACHTE SPONSOR!
Het is weer tijd voor de nieuwsbrief.
Ook deze keer hebben we weer nieuws; met de 18 kinderen in de weeshuizen gaat het goed, mede dankzij de uitstekende zorg door de pleegmoeders.
In een van onze weeshuizen woont sinds een jaar een meisje van 14 jaar met haar inmiddels 1,5 jaar oude zoontje, zo kan dit meisje haar school afmaken en haar zoontje wordt verzorgd.
We zijn zeer veel dank verschuldigd aan Jan en Karin Viviers, zij wonen als enig blank gezin al 18 jaar op de township, bijna naast het weeshuis.
Karin bezoekt de weeshuizen dagelijks en we zijn blij dat zij in onze raad van advies zitting heeft. Jan sport in zijn vrije tijd met de jongeren van de township.
Er zijn nog steeds wachtlijsten voor de weeshuizen.
Ook moeten we aandacht hebben voor de weeskinderen die achttien jaar of ouder zijn.
Zij hebben steun nodig om op eigen benen te kunnen staan.
Dat komt omdat zij vaak het (vang)netwerk van familie missen.
Bij een aantal is er namelijk geen familie meer in de vorm van ooms en tantes (HIV,aids)

Inmiddels zorgen we ervoor dat 1200 kinderen dagelijks een broodlunch op school krijgen, dit blijft zeer hard nodig!
Ook worden de armste gezinnen bezocht en wordt er zo nodig pap en extra voeding aan de jongere kinderen verstrekt.

Op 17 september was de Charity middag in de tuinen van kasteel Middachten, dit was een groot succes, mede door het optreden van Lenny Kuhr!
De opbrengst van de middag was € 750,-, dit bedrag is door de SPR verdubbeld tot € 1500!

Verder zijn we bezig met een nieuwe website, we hopen dat deze binnenkort de oude gaat vervangen. En u kunt onze acties inmiddels ook volgen op facebook: www.facebook.com/Stichting -SOS-Kayamandi.

Tot slot, veel dank voor de steun en alle goed gewenst,
Bea Lanting-Boer, voorzitter stichting SOS Kayamandi,
www.sos-kayamandi.nl