De kinderen van de Protestantse Gemeente Dieren hebben het afgelopen jaar gespaard voor Stichting SOS Kayamandi. Er is door de kinderen € 106,88 bij elkaar gespaard!  Het bedrag kon door de kinderen persoonlijk overhandigd worden aan Karin Viviers. Zij was samen met haar man in Nederland. Namens de kinderen in Kayamandi en Cloetesville, heeft zij de bijdrage in ontvangst genomen, tijdens de oecumenische vredesdienst in de Emmauskerk in Dieren.