Home

Stichting SOS Kayamandi
Opgericht op 31 maart 2005

Doel van de Stichting

Wij zetten ons in voor de kinderen van de townships Kayamandi en Cloetesville. Deze townships liggen bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Veel kinderen lijden honger. Door ziektes als HIV/AIDS zijn hier al meer dan 250 weeskinderen. Ze wonen in krotten, gebouwd van golfplaten en afvalmateriaal.

U kunt helpen, geef voor deze kinderen!

indextest.jpg

Bij ons komt iedere euro goed terecht, bij de kinderen van Kayamandi en Cloetesville. De werkwijze van de stichting vindt u in het beleidsplan 2015.

Giften

Er zijn verschillende mogelijkheden om direct telefonisch of via iDEAL een gift te doen. Via iDEAL kunt u een bedrag overmaken tot 100 euro. Indien u een ander bedrag wilt doneren kunt u dit doen op banknummer
NL19RABO0106760629 ten name van Stichting SOS Kayamandi, Dieren.

ANBI

De Stichting Kayamandi is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.